Pravidla

§ 1 Jeden účet pro jednoho hráče

Každý hráč může mít jeden účet na jednom herním světě. Každý účet může mít pouze jednoho vlastníka a je zakázáno se přihlašovat na cizím účtu nebo hrát za jakoukoliv jinou osobu.
Sdílení hesla s jinou osobou je přísně zakázáno.
Znalost, ukládání nebo získávání hesel od účtů jiných hráčů je zakázáno. Pokud Vám jiný hráč sdělí své heslo, musíte jej vždy nahlásit herní podpoře.

Příklady:

 • Je zakázáno vytvářet více herních účtů na jednom světě, ať už je k tomu důvod jakýkoliv.

 • Je povoleno hrát pod stejným účtem na více světech.

 • Je povoleno hrát Forge of Empires pod více účty, ale nikdy na stejném světě.

 • Nesmíte přistupovat (nebo mít přístup) k jakémukoliv účtu, který Vám nepatří a to na jakémkoliv světě.

 • Je zakázáno hrát za jiného hráče, pokud je dočasně pryč, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

 • Je přísně zakázáno vynucovat si přístup na cizí účet nebo ho získat nějakým podvodem či trikem.

 • Je zakázáno zjišťovat přihlašovací údaje jiných hráčů.

§ 2 Sdílení zařízení nebo internetového připojení

Je povoleno, aby dva nebo více hráčů sdílelo stejný počítač nebo internetové připojení, a to za předpokladu, že každý z nich ovládá jen a pouze svůj účet. V takovém případě kontaktujte herní podporu a nahlaste sdílení zařízení, nebo internetového připojení.

Příklady:

 • Je povoleno, aby dva bratři, žijící ve stejné domácnosti, měli každý svůj účet a to za předpokladu, že každý z nich má přístup pouze ke svému účtu.

 • Je povoleno přihlásit se do Forge of Empires z práce nebo ze školy, a to za předpokladu, že ke svému účtu máte přístup pouze Vy.

§ 3 Komunikace

InnoGames netoleruje žádnou komunikaci, kterou tým Forge of Empires považuje za nezákonnou, urážlivou, výhružnou, hanlivou, agresivní, sexuálně explicitní, pornografickou (zahrnující, ale nelimitující pouze na kresby a animace), politicky extrémní, nábožensky fanatickou, ohrožující dospívající, rasistickou, zlehčující zneužívání drog nebo alkoholu nebo podporující užívání zmíněných látek nebo v jakémkoliv směru nevhodnou. Sdílení odkazů na takový obsah je také zakázáno.
Spamování hráčů ve hře nebo na chatu je obtěžující a nebude tolerováno.
Vydávat se za člena herní podpory nebo jeho známého za účelem získání nějaké výhody je přísně zakázáno.
Příklady:

 • Je zakázáno používat nevhodné herní jméno.

 • Je zakázáno propagovat konkurenční hry, zasílat nevhodný obsah nebo odkazy na něj, zasílat odkazy na stránky, které nabízejí peněžní výdělek nebo zasílat odkazy na jiné hry.

 • Je dovoleno označit hráče jako „začátečník“ a kritizovat jeho způsob hry, za podmínky užití vhodného slovníku.

 • Výhružky jsou povoleny pouze, pokud se vztahují ke hře a ne k reálnému životu. Například můžete hráči vyhrožovat, že napadnete a vyrabujete jeho město, pokud Vám nedá body výzkumu. Avšak není povoleno vyhrožovat, že si někoho najdete a zbijete jej, pokud Vám nedá body výzkumu.

 • Není povoleno psaní pomocí pouze velkých písmen nebo spamování chatu stejnou zprávou.

 • Žádáme hráče, aby nepoužívali názvy účtů, které zahrnují celé e-mailové adresy, úplná jména nebo telefonní čísla a to v zájmu Vaší bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

 • Nabádání jiných hráčů k porušení pravidel je zakázáno.

§ 4 Jazyky

Toto je česká verze hry Forge of Empires. Použití jiných jazyků než češtiny a slovenštiny je ve hře zakázáno.
To znamená, že všechny profily, zprávy nebo příspěvky na fóru i ve hře musí být v českém nebo slovenském jazyku.
Je povoleno použít krátkou frázi v cizím jazyce za předpokladu, že bude buď okamžitě před, nebo po této frázi uveřejněn smysluplný český či slovenský překlad. Jména není nutno překládat.
Stejně tak dotazy určené herní podpoře musí být napsané v (alespoň srozumitelné) češtině, jinak nejsme schopni problému porozumět, natož jej vyřešit.

§ 5 Převod účtů a diamantů

Není dovoleno hrát účet pro komerční účely. Není dovoleno prodávat, kupovat nebo nabízet účty nebo jejich části výměnou za diamanty nebo za jakýkoliv jiný prospěch ve hře nebo mimo ni.
Není dovolena výměna herních komodit (například zboží či výzkumných bodů atp.) za diamanty nebo mimoherní benefity (jako například vouchery, peníze atp.).
Účet je možno zdarma převést na jiného hráče. Předchozí povolení od herní podpory je nutností!
Diamanty mohou být použity pouze účtem, který je zakoupil. Převod diamantů mezi účty není možný.

§ 6 Boti a skripty

Je přísně zakázáno používat boty a skripty.

Příklady:

 • Je zakázáno použít boty nebo skripty, které automaticky sbírají výrobu.

 • Je zakázáno používat skripty nebo nástroje, které minimalizují počet manuálních kliknutí.

 • Je přísně zakázáno používat nástroje, které napodobují prémiové výhody nebo poskytují nespravedlivou výhodu.

§ 7 Herní chyby

Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit závažné chyby ve hře herní podpoře. Úmyslné využívání chyb k získání výhod je zakázáno.
Pokud si povšimnete, že jiný hráč zneužívá herní chyby, musíte jej nahlásit.
Pokud hráč zjistí gramatické, pravopisné či typografické chyby v textu, nemá povinnost je hlásit. Nicméně za hlášení tohoto typu jsme rádi, jelikož vedou ke zlepšení hry.

§ 8 Podpůrné účty

Je zakázáno spravování nebo vědomé využívání podpůrného účtu. Podpůrný účet je účet, který je využíván hlavně pro podporu jiných účtů, zatímco zanedbává jiné části hry. To znamená, že není povoleno ovládat účet pouze za účelem podpory jiných účtů nebo takovou podporu přijímat.
Obchody (zboží, výzkumné body atp.) přesahující hranice jednotlivých světů jsou zakázány.

§ 9 Ostatní

Očekává se, že každý hráč se bude chovat uctivě k ostatním hráčům a členům FoE týmu. To znamená dodržování herních pravidel a vytváření zábavného a spravedlivého prostředí pro ostatní hráče.
Administrátoři Forge of Empires pro Českou republiku jsou konečnou instancí pro veškeré spory. Jejich výklad herních pravidel je dále nezvratný.
FoE tým si vyhrazuje právo vyloučit kohokoli ze hry. Hráči mají právo na odvolání proti zablokování prostřednictvím systému herní podpory.
Jako trest za provinění ve hře Vám mohou být smazané jakékoliv herní předměty (speciální budovy, velkolepé budovy atp.).
Diamanty nejsou nahrazeny hráčům, kteří byli zablokováni pro porušení pravidel.
Pokud narazíte na hráče, o kterém se domníváte, že porušuje herní pravidla, můžete kontaktovat herní podporu. Vědomě zneužívat toho, že jiný hráč porušuje pravidla, je přísně zakázáno. Pokud máte podezření, že váš účet profituje z toho, že jiný hráč porušuje pravidla, musíte tuto skutečnost nahlásit herní podpoře.
Není povoleno chovat se nevhodně k herní podpoře nebo zneužívat systém herní podpory.
Tato pravidla mohou být v duchu fair-play změněna nebo různým případům přizpůsobena.

§ 10 Smazání herního účtu

Herní účty můžou být po 30 dnech neaktivity smazané. Všechny diamanty, které na herním účtu zůstanou, jsou vázané na hlavní účet, a uživatel o ně tedy nepřijde, dokud nepožádá o kompletní smazání celého účtu.

Pravidla naposledy zrevidována: 7.9.2015

Výběr světa

Vítejte zpět, .

Toto jsou světy, ve kterých jste hrál/a:
  Hrajte v novém světě, který jste ještě neobjevil

   Nejste ?

   Odhlásit se

   blaaah